Idea stworzenia Klubu została wypracowana przez firmę "Axiom" i zaakceptowana na spotkaniu grupy dekarzy w dniu 24 kwietnia 2002 r., która składała się z 14 członków organizatorów - firm dekarskich z regionu.

Deklaracje członkowskie do Klubu, na dzień 25.05.02. złożyło 38 firm i zarazem osób, będących właścicielami lub zarządzającymi firmami budowlanymi, głównie o profilu dekarskim.

Misją Klubu, jak zapisano w Statucie, jest pomaganie członkom w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Od 2014 r. zrzeszonych w BKD jest 27 firm.

 

Szanowni Klienci!!!

Jesteśmy do Waszej dyspozycji:

  • kompleksowo wykonujemy;
  • solidnie naprawiamy;
  • fachowo doradzamy.

Podstawowe zadania Klubu:

1. Integracja członków Klubu w ramach środowiska budowlanego.
2. Udzielanie wzajemnej pomocy i tworzenie więzi środowiskowej oraz towarzyskiej poprzez tworzenie lobby budowlańców zrzeszonych w Klubie. Udzielanie członkom Klubu pomocy w rozwiązywaniu problemów marketingowych, prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
3. Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy budowlane.
4. Organizowanie i prowadzenie dla członków Klubu systemu usług na zasadzie rabatowej w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych.
5. Utworzenie i prowadzenie systemu informacji Klubowej, służącej nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i uzyskiwaniu zleceń na roboty budowlane.
6. Współdziałanie członków Klubu w celu wspólnego uczestnictwa w przetargach i realizacjach dużych inwestycji budowlanych.
7. Organizacja spotkań w siedzibie Klubu oraz innych imprez Klubowych, promocyjnych, festynów.
8. Prowadzenie działalności informacyjnej związanej ze wszystkimi nowościami, dotyczącymi branży budowlanej.
9. Budowanie wspólnego prestiżu i siły grupy członków Klubu oraz upowszechnianie wysokiej renomy i marki firm zrzeszonych w Klubie.
10. Upowszechnianie etyki zawodowej w stosunkach między członkami Klubu.

W dniu 25.05.2002 r. na pierwszym uroczystym spotkaniu Beskidzkiego Klubu Dekarzy zatwierdzono Statut oraz dokonano wyboru władz Klubu.

Dziś nazwa Beskidzki Klub Dekarzy kojarzy się z gwarancją dobrze wykonanej pracy - w terminie i bez wad. Do niewątpliwego sukcesu przyczyniły się działania szkoleniowe, prowadzone dla dekarzy przez firmy zajmujące się produkcją pokryć dachowych i wszelkich związanych z tym akcesoriów oraz wykorzystanie profesjonalnych narzędzi przez ekipy wykonawcze.

Szkolenia prowadzone są w Centrum Szkoleń Dekarskich przy firmie Axiom.

Prowadzący mają do dyspozycji: salę szkoleniową dostosowane do prezentacji multimedialnych oraz dwie sale warsztatowe o łącznej powierzchni 80 m2.

Uzyskane świadectwa i certyfikaty są pomocnym narzędziem w negocjacjach - liczy się fachowość i praktyczne poznanie oraz wdrażanie nowości. Dzięki staraniom firmy Axiom powstała wypożyczalnia narzędzi specjalistycznych, związanych z samym procesem układania pokryć dachowych, jak i elementem bardzo ważnym: transportem na połać dachową i bezpieczeństwem z tym związanym.

Rok 2004 nakłada na wszystkich dodatkowe obowiązki w związku z akcesją do Unii Europejskiej i we wszystkich dziedzinach powinniśmy dostosować naszą pracę do warunków unijnych.

Lista przykładowych obiektów referencyjnych

  • Sieć Supermarketów Lidl na Śląsku
  • Zakłady Skórzane Anet - Bielsko-Biała
  • Osiedle Ekobud - Dąbrowa Górnicza
  • Fiat Auto Poland - Bielsko-Biała
  • Osiedle Panorama VII - Bielsko-Biała
  • Hotel Belami - Zakopane
  • Kościół Św. Mikołaja - Bielsko-Biała

 


Hotel Millenium - Wisła

Zakłady Metali Lekkich - Kęty

Kościół NMP - Bielsko-Biała
 
Siedziba Beskidzkiego Klubu Dekarzy
43-300 Bielsko-Biała, ul. Straconki 115
tel. (033) 814-97-98
fax (033) 814-29-59
e-mail bkd@klubdekarzy.pl